Giải pháp

Piab cung cấp các giải pháp thông minh cho thế giới tự động, giúp hàng ngàn người dùng cuối và các nhà sản xuất máy trong lĩnh vực hậu cần thương mại điện tử, thực phẩm, dược phẩm, ô tô và các ngành sản xuất khác để cải thiện hiệu quả năng lượng, năng suất và môi trường làm việc.

Chuyển số lượng lớn và bột

Băng tải chân không Piab được sử dụng trong các ứng dụng bột và số lượng lớn.

Kẹp, nâng và giữ

Các sản phẩm Piab được sử dụng trong các ứng dụng kẹp, nâng và giữ.

Bao bì

Sản phẩm Piab được sử dụng trong các ứng dụng đóng gói.

Xử lý công thái học

Piab đã phát triển và triển khai các giải pháp Vaculex® để giải quyết các vấn đề xử lý thủ công.