Một cộng một làm ba!

Hai năm sau khi có được Kenos®, Piab phát triển một doanh nghiệp nhỏ hoàn hảo toàn diện – Kenos® KCS.

Khoảng hai năm trước, chúng tôi đã mua Kenos®, một diễn viên tương đối nhỏ ở miền Bắc nước Ý với dụng cụ kẹp bọt hiện đại. Đó là một hành trình cực kỳ thú vị cùng nhau, nơi chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ nhau.


Phó chủ tịch bộ phận tự động hóa
Tel. +46 8 630 25 00