Phương pháp tiếp cận công nghiệp 4.0

Đó là rất nhiều bài thuyết trình, nói chuyện và bài viết xung quanh Công nghiệp 4.0, đây là cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư trong sản xuất và công nghiệp.

Đó là sự chuyển đổi công nghiệp hiện nay với tự động hóa, trao đổi dữ liệu, đám mây, robot, Trí tuệ nhân tạo, Công nghiệp vạn vật và nhiều hơn nữa để hiện thực hóa các mục tiêu sản xuất và công nghiệp thông minh trong giao điểm của con người, công nghệ mới và đổi mới.

Thời gian thực sự thú vị, nơi mọi thứ diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Phản ứng của chúng tôi với Công nghiệp 4.0, đang giới thiệu piSMART® – phiên bản thông minh hơn và được kết nối với đám mây của các sản phẩm công nghệ chân không tiên tiến nhất của công ty, dành cho các nhà máy thông minh trong tương lai.

 


Phó chủ tịch bộ phận tự động hóa
Tel. +46 8 630 25 00