Vaculex® ML

Vaculex® ML là máy nâng chân không hoạt động bằng một tay, có thể dễ dàng tùy chỉnh để thích ứng với hầu hết các tình huống xử lý với tải trọng từ 5 đến 70 kg. Sê-ri này cung cấp các khả năng lớn để lựa chọn giữa một loạt các tay cầm điều khiển khác nhau, chân hút và các tùy chọn khác để tối ưu hóa hệ thống nâng cho tình huống xử lý cụ thể của bạn.

Vaculex® ML_

  Máy nâng chân không hoạt động bằng một tay dễ dàng tùy chỉnh để thích ứng với hầu hết các tình huống xử lý.   Có thể nâng từ...