Vaculex® VL

Vaculex® VL là bộ nâng mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoạt động bằng hai tay, chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp nói chung, nơi nhu cầu sử dụng các công cụ nặng chuyên dụng là phổ biến. Vaculex® VL có thể nâng hầu hết mọi thứ trong khoảng từ 30 đến 250 kg. Với sự kết hợp đúng đắn của các phụ kiện, Vaculex® VL có thể nâng nhiều vật thể cùng một lúc, nghiêng và xoay hàng hóa.

Vaculex® VL_

  Là người nâng thân thiện và mạnh mẽ, hoạt động bằng hai tay.   Có thể nâng từ 30 đến 250 kg.