Kháng hóa chất

Những máy bơm chân không này là máy bơm truyền thống của Piab được phát triển để sử dụng trong ngành hóa chất hoặc trong môi trường hung hăng về mặt hóa học.

H40

Mức chân không cao hơn đến 29,5 -inHg Sử dụng với thực tế không có rò rỉ hiện tại và các ứng dụng không xốp

H120

Mức chân không cao hơn đến 29,85 -inHg Sử dụng với hiện tại không có rò rỉ và các ứng dụng không xốp

Phòng thí nghiệm Vac LVH40

Bơm chân không được thiết kế riêng cho các ứng dụng phòng thí nghiệm, như khử khí, lọc chân không, sấy khô gel và bay hơi quay. Mức chân không...