Tích hợp tùy chỉnh

COAX® là một giải pháp tiên tiến để tạo chân không bằng khí nén. Dựa trên công nghệ đa tầng Piab, các hộp mực COAX® nhỏ hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn các đầu phun thông thường, cho phép thiết kế hệ thống chân không linh hoạt, mô-đun và hiệu quả.

Công nghệ COAX® là gì?

  • MICRO hộp mực hai giai đoạn có lẽ là máy phun chân không đa tầng nhỏ nhất thế giới. Trọng lượng thấp của nó làm cho nó phù hợp để tích hợp gần điểm hút trong các ứng dụng chọn và đặt tốc độ cao của các vật thể nhỏ.
  • Hộp mực COAX® hai giai đoạn có kích thước lắp nhỏ và hộp mực COAX® ba giai đoạn có lưu lượng chân không ban đầu cao.
  • MIDI hộp mực COAX® hai giai đoạn có kích thước lắp nhỏ và hộp mực MIDI COAX® ba giai đoạn có lưu lượng chân không ban đầu cao. Các hộp mực MIDI là máy phát khí thổi hiệu quả và cũng phù hợp để sơ tán nhanh khối lượng lớn.

COAX® MICRO Bi03-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MICRO - có lẽ là máy phun chân không đa tầng nhỏ nhất thế giới. Mức chân không đến 24,5 -inHg ở áp...

COAX® MICRO Si02-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MICRO - có lẽ là máy phun chân không đa tầng nhỏ nhất thế giới. Lưu lượng chân không lớn liên quan đến...

COAX® MICRO Ti05-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MICRO - có lẽ là máy phun chân không đa tầng nhỏ nhất thế giới. Lưu lượng lớn hơn và khả năng sơ...

COAX® MICRO Xi2.5-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MICRO - có lẽ là máy phun chân không đa tầng nhỏ nhất thế giới. Lưu lượng chân không cao ở mức chân...

COAX® MINI Di16-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MINI - với kích thước lắp nhỏ. Di hộp mực giúp loại bỏ nguy cơ tắc nghẽn - ngay cả trong các ứng...

COAX® MINI Pi12-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MINI - với kích thước lắp nhỏ. Mức chân không đến 27 -inHg ở áp suất thức ăn thấp. Độ tin cậy hoạt...

COAX® MINI Pi12-3

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI - với lưu lượng chân không ban đầu cao. Mức chân không đến 27 -inHg ở áp suất thức ăn thấp. Độ...

COAX® MINI Pi12-3 FS

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI - với lưu lượng chân không ban đầu cao. Bao gồm bộ giảm thanh dòng chảy và bộ lọc chân không tích...

COAX® MINI Si08-2

  Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MINI - với kích thước lắp nhỏ. Lưu lượng chân không lớn liên quan đến tiêu thụ năng lượng. Tốt để xử...

COAX® MINI Si08-3

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI - với lưu lượng chân không ban đầu cực cao. Lưu lượng chân không lớn liên quan đến tiêu thụ năng lượng....

COAX® MINI Si08-3 FS

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI - với lưu lượng chân không ban đầu cực cao. Bao gồm bộ giảm thanh dòng chảy và bộ lọc chân không...

COAX® MINI Xi10-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MINI - với kích thước lắp nhỏ. Lưu lượng chân không cao ở mức chân không sâu đến 27,8 -inHg. Lưu lượng chân...

COAX® MINI Xi10-3

  Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI. Lưu lượng chân không cao ở mức chân không sâu đến 27,8 -inHg. Thời gian đáp ứng nhanh khi cần chân...

COAX® MINI Xi10-3 FS

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MINI. Bao gồm bộ giảm thanh dòng chảy và bộ lọc chân không tích hợp cho môi trường khắc nghiệt. Lưu lượng chân...

COAX® MIDI Pi48-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MIDI - với kích thước lắp nhỏ cho không gian hạn chế. Mức chân không đến 27 -inHg ở áp suất thức ăn...

COAX® MIDI Pi48-3

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MIDI - với lưu lượng chân không ban đầu cao. Mức chân không đến 27 -inHg ở áp suất thức ăn thấp. Độ...

COAX® MIDI Si32-2

Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MIDI - với kích thước lắp nhỏ cho không gian hạn chế. Lưu lượng chân không lớn liên quan đến tiêu thụ năng...

COAX® MIDI Si32-3

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MIDI - với lưu lượng chân không ban đầu cực cao. Lưu lượng chân không lớn liên quan đến tiêu thụ năng lượng....

COAX® MIDI Xi40-2

  Hộp mực COAX® hai giai đoạn - MIDI - với kích thước lắp nhỏ cho không gian hạn chế. Mức chân không sâu, 28,1 -inHg. Lưu lượng chân không...

COAX® MIDI Xi40-3

Hộp mực COAX® ba giai đoạn - MIDI - với lưu lượng chân không ban đầu cao. Mức chân không sâu, 28,1 -inHg. Lưu lượng chân không cao ở mức...

piCHIP

Đơn vị piCHIP nhẹ là một máy bơm chân không nhỏ được tối ưu hóa để tích hợp. Nó đủ linh hoạt để gắn bề mặt nhanh chóng trên nhiều...

L7

Dòng chân không lớn Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Tốt để xử lý vật liệu xốp hoặc nếu có rò rỉ Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR)

L14

Dòng chân không lớn Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Tốt để xử lý vật liệu xốp hoặc nếu có rò rỉ Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR)

L28

Dòng chân không lớn Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Tốt để xử lý vật liệu xốp hoặc nếu có rò rỉ Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR)

M5L

Mức chân không trung bình đến 24,8 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Áp suất tối ưu là 55 psi Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR)

M10L

Mức chân không trung bình đến 24,1 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Hoạt động ở 55 psi Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR) Sử dụng vòng chữ...

M20L

Mức chân không trung bình đến 24,8 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Áp suất tối ưu là 55 psi Tiêu chuẩn niêm phong Nitrile (NBR)

X5L

Mức chân không thêm đến 27,9 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Sử dụng trong các ứng dụng kín hoặc không xốp

X10L

Mức chân không thêm đến 27,9 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Sử dụng trong các ứng dụng kín hoặc không xốp

X20L

Mức chân không thêm đến 27,9 -inHg Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp Sử dụng trong các ứng dụng kín hoặc không xốp