Bộ nâng cấp cho máy cấp liệu chân không series C

Kéo dài tuổi thọ cho máy cấp liệu chân không series C hiện tại của bạn. Bộ nâng cấp cho phép nâng cấp dòng máy cấp liệu chân không C cũ lên nền tảng piFLOW®p mới. Bộ này là một bộ lắp ráp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng.

Nâng cấp bộ C21

Cung cấp khả năng đưa dòng băng tải C21 lên nền tảng piFLOW®p cao cấp.

Nâng cấp bộ C33

Cung cấp khả năng đưa dòng băng tải C33 lên nền tảng piFLOW®p cao cấp.

Nâng cấp bộ C56

Cung cấp khả năng đưa dòng băng tải C56 lên nền tảng piFLOW®p cao cấp.