Nâng cấp bộ C33

Cung cấp khả năng đưa dòng băng tải C33 lên nền tảng piFLOW®p cao cấp.

bộ nâng cấp piPREMIUM C33-200, C33-400

Bộ sản phẩm này là một tổ hợp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng để thay thế bơm Maxi L và mô-đun hàng đầu Công nghệ được cấp...

Bộ nâng cấp piPREMIUM C33-600, C33-800

Bộ sản phẩm này là một tổ hợp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng để thay thế bơm Maxi L và mô-đun hàng đầu Công nghệ được cấp...

bộ nâng cấp piPREMIUM C33-1200

Bộ sản phẩm này là một tổ hợp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng để thay thế bơm Maxi L và mô-đun hàng đầu Công nghệ được cấp...