Nâng cấp bộ C56

Cung cấp khả năng đưa dòng băng tải C56 lên nền tảng piFLOW®p cao cấp.

bộ nâng cấp piPREMIUM C56-600 & C56-800

Bộ sản phẩm này là một tổ hợp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng để thay thế bơm Maxi L và mô-đun hàng đầu Công nghệ được cấp...

bộ nâng cấp piPREMIUM C56-1200 & C56-1600

Bộ sản phẩm này là một tổ hợp chơi plug-and và để thay đổi nhanh chóng để thay thế bơm Maxi L và mô-đun hàng đầu Công nghệ được cấp...