Bộ lọc

Để lọc bụi và các hạt nhỏ khác từ dòng chân không. Giảm nguy cơ hỏng hóc hoạt động hoặc dừng hoạt động trong máy bơm. Có một bộ lọc được ATEX phê duyệt và một bộ lọc bằng thép không gỉ để khử trùng khi làm sạch.

Bộ lọc Ø58, L=180, M27x1.5 trắng

Thích hợp cho bột dính. Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011. Silicone miễn phí.

Bộ lọc que xếp li

Thích hợp cho bột mịn, ví dụ như mực. Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011. Bộ lọc thanh xếp nếp màu xám...

Bộ lọc xếp li Ø61/58, L=182

Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011. Bộ lọc chống tĩnh điện và tuân thủ ATEX. Thích hợp cho bột cực mịn và...

Bộ lọc bằng thép không gỉ

Bộ lọc phù hợp với các hạt và hạt lớn hơn 5 Điên Bộ lọc bằng thép không gỉ thích hợp cho khử trùng. Hoàn thành các yêu cầu của...

Bộ lọc xếp li

Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011. Bộ lọc chống tĩnh điện và tuân thủ ATEX. Thích hợp cho bột cực mịn và...

Bộ lọc dệt

Các bộ lọc dệt tuân thủ theo FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011 Bộ lọc chống tĩnh điện và tuân thủ ATEX. Có đường nối hàn.