Bộ lọc xếp li

  • Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011.
  • Bộ lọc chống tĩnh điện và tuân thủ ATEX.
  • Thích hợp cho bột cực mịn và chảy tự do, tức là toner.