Con dấu mô-đun tấm lọc

  • Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011.
  • Phụ tùng.