Fluidising hình nón 33 làm bằng polyetylen

  • Hoàn thành các yêu cầu của FDA, EC số 1935/2004 và EC số 10/2011.
  • Chống tĩnh điện (nón đen).