piLIFT® SMART

piLIFT® SMART là thiết bị nâng chân không đầu tiên đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp 4.0. Khả năng sử dụng, tính linh hoạt và khả năng quản lý dữ liệu đã đưa nó vào một danh mục riêng. Kết hợp tốt nhất công nghệ nâng chân không với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn 76%, mức âm thanh tối thiểu và các tính năng dữ liệu thông minh, piLIFT SMART nhanh chóng và trực quan thực sự là một bước tiến nhảy vọt. piLIFT® SMART mang đến công nghệ mới nhất cho phép cả người vận hành và việc vận hành có được thông tin trực tiếp về hiệu suất và trạng thái thông qua nền tảng dựa trên web. Trọng lượng của vật được nâng sẽ được hiển thị trên màn hình piLIFT® SMART giúp người vận hành phân biệt và xác định tải trọng cũng như các sản phẩm đến hoặc đi đảm bảo chất lượng. Không có thiết bị xử lý nào tiện dụng hơn, trực quan và dễ học hơn. Chúng tôi không chỉ xem xét người vận hành, piLIFT® SMART còn cung cấp các lợi ích gia tăng của việc vận hành. Một cải tiến sẽ mang lại lợi ích cho người dùng, hoạt động và môi trường.

piLIFT® SMART

piLIFT® SMART là máy nâng chân không đầu tiên cho Công nghiệp 4.0. An toàn và trực quan - Máy nâng chân không chưa bao giờ dễ sử dụng hơn....