piLIFT® SMART

piLIFT® SMART là máy nâng chân không đầu tiên đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp 4.0. Khả năng sử dụng, tính linh hoạt và khả năng quản lý dữ liệu đưa nó vào một danh mục riêng. Kết hợp tốt nhất công nghệ nâng chân không với mức tiêu thụ năng lượng ít hơn 76%, mức âm thanh tối thiểu và các tính năng dữ liệu thông minh, piLift SMART nhanh chóng và trực quan thực sự là một bước tiến. piLIFT® SMART mang đến công nghệ mới nhất để cho phép cả người vận hành và vận hành có được thông tin trực tiếp về hiệu suất và trạng thái thông qua nền tảng dựa trên web. Trọng lượng của vật nâng sẽ được hiển thị trên màn hình piLIFT® SMART, giúp người vận hành phân biệt và xác định tải cũng như đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm đến hoặc đi. Không có thiết bị xử lý nào tiện dụng hơn, trực quan và dễ học. Chúng tôi không chỉ xem xét nhà điều hành, piLIFT® SMART còn mang lại lợi ích cao hơn cho hoạt động. Một cải tiến sẽ có lợi cho người dùng, hoạt động và môi trường.

piLIFT® SMART

piLIFT® SMART là máy nâng chân không đầu tiên cho Công nghiệp 4.0. An toàn và trực quan - Máy nâng chân không chưa bao giờ dễ sử dụng hơn....